Zespół profilaktyki

Z dniem 10 września br, Straż Miejska wspólnie z Policją rozpoczęła spotkania z młodzieżą w ramach miejskiego projektu profilaktyczno - edukacyjnego "Poznań uzależniony od profilaktyki". Zajęcia według harmonogramu odbywają się w placówkach oświatowych, które zgłosiły uczestnictwo w przedsięwzięciu.

Projekt stworzony przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania jest adresowany do młodzieży, jako grupy zagrożonej w sposób szczególny obecnością czynników ryzyka. Jego celem jest propagowanie świadomości o konsekwencjach używania alkoholu, narkotyków, tytoniu, a także dopalaczy. Konsekwencjach w aspekcie zdrowotnym, prawnym, jak również społecznym.

strażnicy ZP SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej