Zespół profilaktyki

Na zaproszenie SP nr 69 miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki i policjant z KP Grunwald spotkali się z rodzicami uczniów starszych klas. Zaproponowana przez organizatora problematyka "Używki, czy są zagrożeniem?" koresponduje zarówno z wiekiem uczniów, jak i potencjalnym dla nich zagrożeniem. Młodzież w tym wieku potrafi eksperymentować o czym świadczą odnotowane zdarzenia i statystyki. Dlatego warto przedstawiać rodzicom, zarówno problematykę związaną z alkoholem, czy papierosami wśród nieletnich, jak i z narkotykami, czy dopalaczami zbierającymi tragiczne żniwo wśród młodych ludzi. Uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami, ale także z niebezpieczną dla życia nową modą, tzw. dopalaczami. Rodziców zapoznano z zawartością walizki "drug - box", zawierającej zestawy poglądowe (imitacje) narkotyków, leków, innych specyfików psychoaktywnych, czasem śmiertelnie niebezpiecznych. Poruszono także kwestie odpowiedzialności prawnej związanej z posiadaniem, udostępnianiem używek, jak również odpowiedzialności prawnej i demoralizacji nieletnich. Podczas spotkania rodzice mogli również zapoznać się i zaopatrzyć w specjalnie dla nich przygotowane ulotki i broszury informacyjne.
Wcześniej ten sam temat "używek i zagrożeń z nimi związanych" poruszono podczas spotkania strażniczek z nauczycielami. W trakcie spotkania, oprócz informacji o narkotykach, alkoholu, papierosach, poruszono także kwestie procedur postępowania związanych z ujawnieniem posiadania przez uczniów zabronionych substancji na terenie szkoły, jak i odpowiedzialności prawnej nieletnich w takich sytuacjach. Również nauczyciele mieli okazje zapoznać się z wyglądem zabronionych substancji, czy też przyrządów służących do ich zażywania.

Kolejnym tematem była "cyberprzemoc", który został poruszony w SP nr 80 na zebraniach z rodzicami. Rodzicom pokrótce przedstawiono problematykę związaną ze stosowaniem przemocy słownej w sieci, hejtem, a także problem wstawiania zdjęć, czy filmików do sieci. Omówiono zasady korzystania z komunikatorów, portali społecznościowych, a także poinformowano o nowych trendach pojawiających się w sieci wśród młodzieży, tzw. "wyzwań", które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, a nawet utraty życia lub zdrowia. Przypomniano także o tym, że znajomi dodawani przez dzieci w komunikatorach, czy portalach społecznościowych niekoniecznie mają dobre zamiary i nie zawsze są to osoby, za które się podają. Szczególnie przed feriami temat zagrożeń w sieci, również "cyberprzemoc" wydają się być ważnymi, gdyż pogoda jest wręcz wiosenna, a dzieci będą miały dwa tygodnie "laby" i ten czas często spędzą przed ekranem komputera lub telefonu.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej