Zespół profilaktyki

W SP nr 75 przy ul. Powstańców Wlkp. odbyło się spotkanie poświęcone tematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Przedstawicielka Straży Miejskiej podczas prelekcji, zwróciła uwagę uczniom szóstych klas na fakt, że Internet, to nie tylko możliwość nauki i zabawy, ale również źródło zagrożeń, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Strażniczka wyjaśniła, czym jest cyberprzemoc i kradzież danych, uczulała na szkodliwe treści. Zwróciła także uwagę zebranym na zagrożenie prywatności oraz problem uzależnienia od Internetu. Na koniec wyświetliła uczniom film ukazujący omawiane problemy, a także wskazała możliwości poszukiwania pomocy.

MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej