Profilaktyczny patrol na Jeżycach

Sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym lub nieletnim jest przestępstwem.

Miejskie strażniczki oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce na przeprowadzili działania profilaktyczne "Odpowiedzialny sprzedawca" oraz "Stop Covid-19".

Funkcjonariusze odwiedzili osiedlowe sklepiki na Jeżycach, w szczególności rozmawiali z osobami mającymi bezpośredni kontakt z klientami. Przedstawili prawne aspekty zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak i nietrzeźwym. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa je jako przestępstwo oraz wskazuje tryb postępowania sprzedawcy wobec klienta nietrzeźwego, albo którego wygląd wskazuje na wiek poniżej 18 roku życia. Szczególny nacisk położono na ustawowe prawo sprzedających do możliwości żądania okazania dokumentu tożsamości, jeśli zachodzi obawa, że kupujący nie jest osobą pełnoletnią. Ponadto omówiono różne formy asertywnych zachowań, które pozwalają na ograniczenie sytuacji konfliktowych z klientami.

Ponadto sprawdzono wyposażenie sklepików w środki dezynfekcyjne i zabezpieczające przed COVID-19 oraz przypomniano o egzekwowaniu obowiązku ich stosowania przez klientów.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej