Zespół profilaktyki

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki uczestniczyły w bardzo ważnym dla Szkoły Podstawowej nr 84 wydarzeniu, w "Dniu Promocji Zdrowia". Wśród zaproszonych gości były przedstawicielki Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wizytator z Kuratorium Oświaty, policjanci z KP Poznań- Wilda oraz przedstawiciele Rady Osiedla Zielony Dębiec i szkolnej Rady Rodziców. W tym dniu uroczyście podsumowano działania przeprowadzone w ramach "Szkoły Promującej Zdrowie", nie mogło więc zabraknąć atrakcji promujących zdrowy tryb życia, jak i właściwych zachowań dotyczących bezpieczeństwa. Goście i uczniowie klas siódmych i ósmych obejrzeli poruszający spektakl, w wykonaniu uczniów szkoły, dotyczący uzależnień. Także przypomniano zasady postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy ofiarom zdarzeń, w tym prowadzenia RKO. "Zdrowotnie" - nie zabrakło energetycznej zumby prowadzonej przez Panią Wicedyrektor Szkoły.

Ponadto, w ramach szkolnej profilaktyki, uczniowie siódmych klas uczestniczyli w spotkaniu ze strażniczkami, a wiodącym tematem były normy prawne w świetle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest różnica między małoletnim a nieletnim, co to jest demoralizacja i na co zwrócić uwagę, gdy kończymy 13 lat. Młodzież poinformowano o konsekwencjach, jakie mogą nastąpić po dopuszczeniu się czynu zabronionego.

JK, EM

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej