Zespół profilaktyki

Przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania gościli w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24. Przybyli goście przedstawili seniorom zakres możliwych, grożących im zagrożeń. Także przedstawiono najczęstsze sposoby działania sprawców. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z przedstawicielami instytucji, firm odwiedzających seniorów w mieszkaniach i oferujących pomoc, usługi w domu. Przypominano o ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, aby nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Omówiono zasadność stosowania elementów odblaskowych dla poprawy widoczności pieszego na drodze. Wielokrotnie akcentowano, że w ratowaniu życia liczy się każda minuta, ponadto zachęcano seniorów do posiadania w domu "poznańskiego pudełka życia", pomagającego udzielić skutecznej pomocy, nie tylko w sferze zdrowia.

Spotkanie było świetną okazją do wspólnych rozmów i integracji ze społecznością lokalną. Na zakończenie seniorzy zostali obdarowani przydatnymi dla ich bezpieczeństwa gadżetami.

AS, MS, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej