Zespół profilaktyki

W SP nr 40 przy ul. Garbary odbyło się spotkanie z uczniami klas siódmych poświęcone tematyce cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Podczas prelekcji, strażniczki zwróciły uwagę na zagrożenie prywatności w sieci, a także na problem uzależnienia od Internetu. Wyświetlono filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach, wynikających z internetowej agresji. Spotkania mają na celu uświadomienie młodym ludziom, że Internet to ogromna sieć, a w niej mnóstwo różnych ludzi. Apelowano do młodych internautów o przestrzeganiu zasady ograniczonego zaufania wobec wirtualnych znajomych, np. w grach, czy na portalu społecznościowym.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej