Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 11 odbyło się spotkanie rodziców uczniów ze strażniczkami z Zespołu Profilaktyki, wiodącym tematem była cyberprzemoc. Funkcjonariuszki podkreśliły ogromną rolę dorosłych w zapobieganiu i reagowaniu na wszelkie przejawy cyberprzemocy i zagrożeń wynikających z nierozważnego korzystania z Internetu przez nieletnich.

Coraz częściej odnotowywane są przypadki przeniesienia pewnych zachowań ze świata realnego do świata wirtualnego. Do cyberprzemocy przykładowo zalicza się :

- oczernianie, straszenie, poniżanie kogoś w sieci lub przy użyciu telefonu komórkowego

- robienie komuś zdjęć lub filmów, bez jego zgody ich publikowanie, rozsyłanie w sieci, telefonem

- podszywanie się pod cudzą tożsamość w sieci

Ofiarami cyberprzemocy mogą być wszyscy użytkownicy Internetu, bez względu na wiek, sytuację społeczną, pozycję środowiskową. Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie, że są anonimowi, co pobudza i zachęca ich do działania. Rodzice czasami nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dziecko może być prześladowane i nie zdają sobie sprawy, że wirtualna przemoc może mieć realne skutki w rzeczywistości. Należy pamiętać, że cyberprzemoc nie kończy się wraz z wyłączeniem komputera, lecz przenosi się na realne, szkolne życie. Dziecko w takiej sytuacji żyje w nieustannym poczuciu zagrożenia - obawia się następnych ataków lub reakcji kolejnych osób, które są świadkami jego upokorzenia. Często również czuje się osamotnione.

Stąd też strażniczki podkreślały ogromną rolę rodziców w reagowaniu na wszelkie przejawy zachowań dzieci, mogących wiązać się z cyberprzemocą. Zwracały uwagę, że rodzice powinni monitorować to, co dziecko robi i jak długo spędza czas w Internecie, w sieci telefonicznej. Powinni rozmawiać na temat zagrożeń, a przede wszystkim nie bagatelizować z tym związanych problemów.

Podkreślono także, że w przypadku ujawnienie zjawiska cyberprzemocy w szkole, wymagane jest podjęcie konkretnych działań interwencyjnych.

JK, MSz

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej