Zespół profilaktyki

Strażniczki miejskie z zaprzyjaźnionymi służbami i instytucjami kontynuują spotkania profilaktyczne, uświadamiając i przestrzegając mieszkańców Poznania, młodszych i starszych.

* W Szkole Podstawowej nr 82, funkcjonariuszki z przedstawicielką z ZZO odwiedziły uczniów pierwszej klasy. Spotkanie o tematyce "Dbajmy o środowisko" nawiązywało do omówienia zasad postępowania z odpadami, których w każdym domu nie brakuje. Wśród domowych odpadów znajduje się wiele elementów, które można powtórnie przetworzyć na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas może i powinien segregować odpady w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych (nie wszystkie trafiają do spalarni) środowisku naturalnemu, które nas otacza. Tematyka pogadanki i przedstawione argumenty zdecydowanie przekonały dzieci, dlaczego warto segregować odpady oraz dbać o naturalne środowisko.

* Kolejne profilaktyczne spotkanie strażniczek odbyło się w Fundacji ARS. Życie i zdrowie ludzkie jest czymś najważniejszym, najcenniejszym i dane jest nam tylko raz. "Pierwsza pomoc ratuje życie" - z dziećmi omówiono podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, w tym postępowanie w nagłych wypadkach - omdlenia, krwotok, zadławienia, czy nawet zatrzymania oddechu, krążenia. Dzieci w trakcie zajęć poznały i utrwaliły umiejętności wzywania pogotowia ratunkowego i informowania innych służb ratowniczych w sytuacji zagrożenia. Kształtowano postawę gotowości niesienia pomocy poszkodowanym. Przeprowadzone zajęcia miały także na celu przekonanie uczestników do konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa - umiejętności rozpoznania i unikania sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu.

* W ramach projektu "Bezpieczny senior", funkcjonariuszki Straży Miejskiej z policjantem z KP Poznań-Stare Miasto odwiedzili seniorów w Klubie "Starówka" - jednym z poznańskiego Zespołu Dziennych Domów Pomocy. Funkcjonariusze przedstawili zakres zagrożeń dotyczących seniorów oraz sposoby ich uniknięcia. Omawiano sprawy związane z zagrożeniami występującymi w życiu codziennym w przestrzeni publicznej: na ulicy, w pojazdach komunikacji publicznej, w placówkach handlowych. Uczestnikom spotkania przedstawiono sposoby działania sprawców i okoliczności zdarzeń, w których pokrzywdzonymi najczęściej zostają seniorzy. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z przedstawicielami instytucji, firm oferujących pomoc, usługi w domu - wręczono biuletyny informacyjne. Apelowano również o zachowanie szczególnej ostrożności w okresie przedświątecznym w zakresie ochrony dokumentów, pieniędzy, biżuterii, podręcznych sprzętów (telefon, aparat foto, kamera itp.) podczas podróży, czy też podczas zakupów w zatłoczonych placówkach handlowych. Przypomniano o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego oraz o zasadności posiadania odblasków na drodze po zmroku.

Na zakończenie wszystkich spotkań, uczestnikom przekazano odblaski, broszury informacyjne, a dzieciom także kolorowanki.

MSz, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej