Profilaktycznie na Grunwaldzie...

Środowisko wpływa na człowieka, również człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje. W związku z trwającym sezonem grzewczym, w doraźnych patrolach profilaktycznych prowadzone są działania informacyjne o możliwościach i sposobach przeciwdziałania "niskiej emisji". Tym razem miejskie strażniczki działały w rejonie Grunwaldu. Zainteresowanym przekazano broszurki informacyjne o "niskiej emisji", uświadamiające o poważnym problemie, jakim jest zatruwanie środowiska. Przy okazji zachęcano napotkanych przechodniów do segregowania domowych odpadów, przekazywania odpadów problemowych do punktów zbiórki. Apelowano również do napotkanych przechodniów o przestrzeganie "koronawirusowych" obostrzeń, tj.: zakrywaniu nosa i ust oraz zachowaniu dystansu społecznego. Rozdawano również broszury z tej tematyki.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej