Profilaktycznie-cyklicznie-teraz online...

Epidemia koronawirusa spowodowała, że rok szkolny 2020/2021, już od początku, różni od tych poprzednich. W szkołach, jak i w przestrzeniach publicznych obowiązują obostrzenia, nowe zasady i wymogi wzajemnego bezpieczeństwa. Uczniowie i szkolny personel starają się zachować obowiązujący dystans społeczny, przestrzegać odkażania rąk itp.

Zaistniała sytuacja znacząco ograniczyła, a w wielu przypadkach uniemożliwiła, współpracę strażników ze szkołami w zakresie profilaktyki na dotychczasowych zasadach. Mając powyższe na względzie, strażnicy z Zespołu Profilaktyki zaproponowali szkołom cykl comiesięcznych, wiodących tematów profilaktycznych, do uwzględnienia podczas zajęć z uczniami, również przy współudziale funkcjonariuszy. W Zespole Profilaktyki SMMP opracowano serię tematycznych plakatów, zawierających wybór zagadnień ważnych do uwzględnienia w ramach proponowanej tematyki. Aktualnie proponuje się tematykę związaną z troską o naturalne środowisko i do szkół przekazano plakaty "Środowisko ponad wszystko". Warto zaznaczyć, że w poprzednich miesiącach, podczas profilaktycznych spotkań z uczniami realizowano zajęcia profilaktyczne "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Bezpieczny uczeń w szkole".

W związku z podjęciem przez szkoły nauczania zdalnego dla uczniów klas I-VIII, strażnicy Zespołu Profilaktyki, na zaproszenie szkolnych pedagogów, udanie włączają się w zajęcia prowadzone online, kontynuując profilaktyczną współpracę ze szkołami podstawowymi.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej