Proekologiczne zachowania.

W Szkołach Podstawowych nr 46 oraz nr 87 odbyły się spotkania z uczniami, promujące zachowania proekologiczne. Przeprowadzone zajęcia miały na celu:

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

- podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci.

Dzieci miały okazję dowiedzieć się, po co jest konieczna segregacja odpadów wytworzonych w naszych domach. Do jakich pojemników wrzucać papier, tworzywa sztuczne, szkło, czy też odpady zmieszane. Odpowiedziano na pytania, co to jest recykling i działania proekologiczne.

Uczniowie w czasie spotkania dowiedzieli się również, co zrobić np. z odpadami problemowymi, czy wrakiem pojazdu i co można zrobić, gdy sąsiad pali śmieci w piecu. Omówiono również zasady bezpiecznego kontaktu z obcym psem. Jakie są postawy obronne, które możemy przyjąć w przypadku ataku psa. Na koniec, uczestnicy spotkania otrzymali woreczki dla piesków, aby pamiętać o obowiązku sprzątania po nich.

Dodatkową atrakcja był radiowóz Eko-patrolu straży miejskiej ze specjalistycznym wyposażeniem, przy pomocy którego strażnicy realizują zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i środowiska - cieszył się wśród przybyłych dużym zainteresowaniem.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej