Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 19 odbyło się spotkanie z miejskimi strażnikami promującymi proekologiczne zachowania. Przeprowadzone zajęcia miały na celu:

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

- podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci

Dzieci miały okazję dowiedzieć się, co to jest selektywna segregacja odpadów wytworzonych w naszych domach. Do jakiego pojemnika wrzucać papier, tworzywa sztuczne, szkło, czy też odpady mieszane. Odpowiedziano na pytania, co to jest recykling i ekologia. Dzieci w czasie spotkania dowiedziały się również, co zrobić np. z odpadami problemowymi (np. baterie, świetlówki, farby,), ponadgabarytowymi (np. meble, sprzęt AGD), a nawet wrakiem samochodu. Poinformowano co należy zrobić, gdy sąsiad spala śmieci w piecu. Dodatkową atrakcją był radiowóz Eko-Patrolu, którego załoga realizuje zadania z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i środowiska. Specjalistyczne wyposażenie pojazdu cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników zajęć.

ISz, PT

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej