Zespół profilaktyki

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami w SP nr 9. Dzieci mają specjalne uprawnienia przyznane przez prawo zapewniające odpowiednie warunki do życia, wychowania, nauki. Funkcjonariuszka przedstawiła dzieciom również normy i zasady społeczne obejmujące także obowiązki każdego dziecka. Przy dużej aktywności, każdy z uczniów przedstawił zasady, jakie muszą panować w szkole, aby każdy z nich czuł się bezpiecznie i przychodził z przyjemnością. Wśród oczekiwanych zachowań, w szkolnym i rówieśniczym środowisku, wymieniano: zgodna zabawa, wzajemna pomoc w realizacji przedsięwzięć, wzajemny szacunek, przestrzeganie zleceń dorosłych, dbałość o szkolne i kolegów mienie, poszanowanie pracę kolegów i innych osób. Wyrządzanie krzywdy, stosowanie przemocy, wyśmiewanie się z innych, przezywanie, czy też przeszkadzanie innym w zajęciach nie powinno nigdy mieć miejsca - każdy ma prawo do poszanowania jego osoby!

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej