Zespół profilaktyki

Przy okazji Mikołajek, miejscy strażnicy spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 55 na zajęciach online. Dzieci otrzymały praktyczny prezent, jakim jest wiedza w temacie udzielania pomocy innym. Określenie "pierwsza pomoc" obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia. Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Polskie prawo nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym służb ratunkowych, a także udzielenia doraźnej pomocy poszkodowanemu.

Uczniowie z młodszych, jak i starszych klas mogli za pomocą fantomów przyswoić wiedzę na temat czynności resuscytacyjnych. Przekazano niezbędną wiedzę, co do wykorzystania telefonu, jako niezbędnego narzędzia służącego do ratowania życia i zdrowia. Przy pomocy puzzli ułożono z dziećmi numer telefonu alarmowego 112 oraz przypomniano technikę zapamiętywania tego numeru, wykorzystując usta-1, nos-1 i oczy-2.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej