Zespół profilaktyki

Kolejne szkoły, kolejni uczestnicy spotkań z policjantami, strażnikami w ramach miejskiego projektu, którego realizacja w obecnej edycji dobiegła końca. Do projektu przystąpiło 48 szkół, w tym 31 podstawowych. Zaplanowany harmonogram został zrealizowany, natomiast profilaktyczne działania pedagogów, policjantów, strażników będą kontynuowane, również w innych szkołach.

Uzależnienia, w powszechnym znaczeniu, są znacznym obciążeniem każdego środowiska, każdego społeczeństwa. Natomiast propagowane w naszym mieście "uzależnienie", jest wyraźną przeciwstawnością. Uzależnienie młodych ludzi od rozmyślnego postępowania, dokonania jedynie właściwego wyboru, nieprzekreślenie swego losu w starcie do dorosłości - jest celem działań organizatorów i realizatorów projektu. Sądzić należy, że osiągnięcie jego jest możliwe...

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej