Zespół profilaktyki

W siedzibie Straży Miejskiej Miasta Poznania odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 uczestniczących w praktykach zawodowych, których powitał Komendant jednostki.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać pracę strażników, mogli dowiedzieć się czym zajmuje się Straż Miejska. Do zadań realizowanych przez strażników należy w szczególności:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli

- pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, czy współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

O realizacji powyższych i innych zadań przez strażników, uczniowie mogli dowiedzieć się podczas prelekcji połączonej z multimedialną prezentacją. Przedstawiono informacje o służebnym zawodzie miejskiego strażnika, aby zebrani wiedzieli, że spotykając funkcjonariusza nie muszą się go bać, ale zawsze mogą liczyć na jego pomoc. Ponadto goście mieli okazję zwiedzić siedzibę Straży Miejskiej, poznać zadania dyżurnego, wyposażenie stanowiska pracy.

Na zakończenie spotkania Komendant wręczył gościom pamiątkowe (z pobytu) zdjęcia. Opuszczając siedzibę SMMP, uczniowie ZSS nr 102 mieli okazję zobaczyć specjalistyczny radiowóz Ekopatrolu, jego wyposażenie, a także poznać zadania realizowane w codziennej pracy przez jego załogę.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej