Pozaszkolne bezpieczeństwo...

W ramach edukacji najmłodszych, przeprowadzono zajęcia z uczniami klasy zero w Szkole Podstawowej nr 79. Spotkanie dotyczyło zasad właściwego=bezpiecznego zachowania w czasie wakacji i dni wolnych od zajęć. 

Funkcjonariuszka rozmawiała z dziećmi o odpowiedzialnym ich postępowaniu, wskazała, jak ważnym jest przestrzeganie zasad, które mają wpływ na bezpieczeństwo. Dzieciaki doskonale wiedzą, aby czuć się bezpiecznie i dobrze wśród rówieśników, należy zawsze przestrzegać pewnych reguł. Bawić się zgodnie, pomagać sobie nawzajem, być uprzejmym, słuchać poleceń dorosłych, dbać o zabawki, nie zabierać przedmiotów, które do nich nie należą. Nigdy i nikomu nie wolno wyrządzać krzywdy, wyśmiewać się, czy przezywać koleżanki lub kolegów. A w czasie letniego wypoczynku należy korzystać z urządzeń do relaksu i przedmiotów do zabawy zgodnie z ich przeznaczeniem. Dzieci chętnie podjęły dyskusję na temat bezpiecznego letniego wypoczynku, na zakończenie spotkania otrzymały kolorowanki i książeczki edukacyjne.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej