Porady Wartusia - segregowanie odpadów

Co roku każdy z nas produkuje ok. 300 kg odpadów. Śmieci opróżniane z naszych domowych koszy nie znikają bezpowrotnie. 70% zawartości naszych koszy to surowce wtórne, które możemy ponownie przetworzyć, czyli poddać recyklingowi. Recykling odpadów pozwala odzyskać olbrzymie ilości różnych surowców.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili Przedszkole pw. Aniołów Stróżów przy ul. Rejtana, aby przekazać dzieciom informacje odnośnie segregacji domowych odpadów. Inspektor Wartuś objaśnił maluchom, że segregacja to nic innego, jak zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych odpowiednimi kolorami pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakich zostały wyprodukowane. Aby zobrazować te zagadnienia, użyto między innymi miniaturowych pojemników, do których przedszkolaki, w ramach ćwiczeń, wrzucały odpowiednie odpady. Dzięki tej zabawie przedszkolaki mogły zauważyć, że najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach. Wspólnie dyskutowano, jakie będą z tego korzyści. Na przykładzie segregowania makulatury, której jedna tona pozwala zaoszczędzić 17 drzew.

Na koniec spotkania Wartuś przekazał dzieciom edukacyjne książeczki.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej