Ponowne odwiedziny online

Nie zapominając o pacjentach Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza, kontynuowane są online spotkania profilaktyczne. Zajęcia poświęcone tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w sieci. Strażniczki zwróciły dzieciom uwagę na zagrożenia prywatności w sieci oraz na problem uzależnienia od Internetu. Wyświetlono filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach. Spotkania mają na celu uświadomić młodym ludziom, że Internet to ogromna sieć, a w niej mnóstwo różnych ludzi. Apelowano o przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania. I nie zawsze należy mieć mnóstwo wirtualnych "znajomych" (niepoznanych osobiście), np. w grach, czy na portalach społecznościowych. W zakresie drogowego bezpieczeństwa omówiono znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniono, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych, jest noszenie elementów odblaskowych. Wskazano na praktyczne zastosowanie opaski-niezgubki.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej