Zespół profilaktyki

Tym razem, celem działania strażniczki z Zespołu Profilaktyki w SP nr 89 było poinstruowanie uczniów, aby potrafiły udzielić pierwszej pomocy. W tym celu funkcjonariuszka przypominała dzieciom, że w razie zagrożenia muszą wezwać pomoc: w pierwszej kolejności osobę dorosłą, a gdy jej nie ma w pobliżu, służby ratunkowe. W trakcie zajęć najmłodsi wybierali w telefonie numery alarmowe, prowadzili symulowane rozmowy z dyspozytorem. Dzieci miały możliwości udzielenia pierwszej pomocy za pomocą fantoma. Zajęcia budziły wiele entuzjazmu. Poprzez zabawę strażniczka miała możliwość zademonstrować procedury udzielania pierwszej pomocy - jak udrożnić drogi oddechowe, jak sprawdzić oddech u poszkodowanego, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, co należy zrobić, gdy poszkodowany nie oddycha. Dzieci na zajęciach są niezwykle aktywne, każde chciało brać udział w ćwiczeniach.

Dzieci od najmłodszych lat należy oswajać z umiejętnością oceny sytuacji zagrożenia, wezwania pomocy, a także tematem udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się również przez zabawę.

ACz-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej