Zespół profilaktyki

Spotkanie dzieci ze strażniczką z Zespołu Profilaktyki w Przedszkolu "Polanie" było okazją do pogadanki związanej z ich bezpieczeństwem w kontaktach z nieznanymi osobami. Funkcjonariuszka zapoznała przedszkolaczki z pojęciami: osoba nieznana, "obcy", zaufanie oraz ostrożność.

Podczas zajęć przedszkolaki ustaliły wżne zasady ostrożności:

- nie rozmawiaj z nieznanymi osobami - jeśli ona próbuje nawiązać rozmowę, nie kontynuuj jej

- nie korzystaj z oferty podwiezienia samochodem przez nieznaną osobę

- nie przyjmuj od nieznanych osób prezentów, czy słodyczy

- jeśli jesteś sam w domu, nie wpuszczaj nieznajomych do środka

- nie daj się wciągnąć w rozmowę, aby nie przekazać nieznajomemu informacji, które będzie mógł wykorzystać w niecny sposób

O wszystkich niepokojących sytuacjach informuj rodziców, dziadków albo starsze rodzeństwo.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej