Place zabaw pod kontrolą...

Strażnicy Zespołu Profilaktyki,oprócz spotkań z dziećmi korzystającymi z różnych form zorganizowanego wypoczynku, środowiskowych spotkań z lokalną społecznością, uczestniczenia w tematycznych patrolach profilaktycznych, doraźnie kontrolują place zabaw i inne miejsca służące aktywnemu wypoczynkowi, szczególnie dzieciom. Funkcjonariusze sprawdzają czystość w tych miejscach, oceniają sprawność wyposażenia i urządzeń, czytelność regulaminów, a przede wszystkim, czy spokoju tam wypoczywającym nie zakłócają osoby niepożądane.

Warto zauważyć, że z obiektów mogą korzystać dzieci tylko pod opieką dorosłych, zaś szczegółowe zasady korzystania określają regulaminy każdego z obiektów.

Podczas działań nie stwierdzono rażących nieprawidłowości, co optymistycznie może nastrajać zarówno w zakresie korzystania z obiektów, jak również należytej dbałości ze strony administratorów.

AC-D, IS, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej