Pieszy bezpieczny, bo rozważny

Strażnicy miejscy spotkali się z najmłodszymi uczniami na zajęciach online w Szkole Podstawowej nr 55, by porozmawiać na temat "Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym".

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością zasad i przepisów drogowych, powinna skutkować zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drodze

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych

- utrwalenie w świadomości dzieci konieczności stosowania odblasków

Ponadto spotkanie było okazją do przypomnienia przepisów i zasad ruchu drogowego dotyczacych pieszych. Dzieci mogły zapoznać się z oznakowaniem "przejścia dla pieszych", sygnałami świetlnymi oraz znakami drogowymi. Przypomniano o rozważnym przechodzeniu przez jezdnię: "zanim przejdziesz na drugą stronę - rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo - jeśli droga wolna, możesz przejść".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej