Zespół profilaktyki

W SP nr 69, jak co roku, każdy z pierwszoklasistów poznaje zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po drogach. Spotkania te mają charakter praktyczny. Uczniowie wychodzą wraz z nauczycielem i strażniczkami z Zespołu Profilaktyki na edukacyjne spacery. Podczas zajęć strażniczki przypominają dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się pieszych, przechodzenia przez jezdnię na "przejściu dla pieszych", przypominają także, która strona jest lewa, a która prawa podczas obserwacji nadjeżdżających pojazdów. Dzieci podczas ćwiczeń, pod czujnym okiem strażniczek, doskonaliły umiejętności niezbędne każdemu "bezpiecznemu" pieszemu, najpierw grupowo, a następnie już samodzielnie - zachowując środki ostrożności. Należy dodać, że w ćwiczeniach na ulicy uczestniczyli siedmiolatkowie, natomiast młodsi (na drodze tylko z opiekunem!) uczestniczą w zajęciach z wykorzystaniem "miasteczka ruchu drogowego" pod okiem funkcjonariuszek. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem wykazywały się rozwagą i umiejętnościami, niezbędnymi pieszemu podczas samodzielnego uczestniczenia w ruchu na drodze.

Na zakończenie spotkań uczniowie otrzymali odblaski, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej