Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska spotkała się z dziećmi w Przedszkolu nr 96. Spotkanie miało na celu przypomnienie dzieciom numeru alarmowego oraz oswojenie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Dzieci miały możliwość "udzielenia" pierwszej pomocy za pomocą fantoma. Zajęcia budziły wiele entuzjazmu i bardzo podobały się przedszkolakom. Funkcjonariuszka, poprzez zabawę, miała możliwość pokazania najprostszych czynności podczas udzielania pierwszej pomocy: jak sprawdzić oddech u poszkodowanego, jak udrożnić drogi oddechowe, co zrobić gdy poszkodowany nie oddycha, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpieczne. Dzieci podczas zajęć były niezwykle aktywne, każde chciało brać udział w ćwiczeniach. Od najmłodszych lat należy je oswajać z tematem pomocy poszkodowanym. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się również przez zabawę.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej