Zespół profilaktyki

Znajomość udzielenia pierwszej pomocy, winna być obowiązkiem każdego człowieka. Pierwsza pomoc, przed przybyciem lekarza, powinna zapobiec pogorszeniu się stanu poszkodowanego. Także usunięciu lub zmniejszeniu bólu i utrzymaniu poszkodowanego w możliwie najlepszym stanie, do czasu przybycia fachowej pomocy. Pierwszej pomocy powinny udzielać osoby znajdujące się najbliżej miejsca zdarzenia i posiadające pewien zasób wiedzy w tym zakresie. Fachowe udzielenie pierwszej pomocy może mieć doniosłe znaczenie, szczególnie dla ratowania życia poszkodowanego.

Mając powyższe na względzie, strażniczka z Zespołu Profilaktyki przekazała informacje o udzielaniu pierwszej pomocy uczniom klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 5, którzy w tym roku szkolnym przystąpią do egzaminu na kartę rowerową.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej