Pełnoprawny rowerzysta...

Przed końcem roku szkolnego uczniowie czwartych klas przystępują do egzaminów praktycznych warunkujących uzyskanie "karty rowerowej" - prawo do jazdy po drogach publicznych.

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki zostały zaproszone, jako asystentki wspierające nauczycieli wychowania komunikacyjnego podczas egzaminacyjnych zmagań uczniów w SP nr 84 i SP nr 5. Wcześniej każdy z uczniów musiał wykazać się wiedzą dotyczącą przepisów i zasad ruchu drogowego - "zaliczyć" egzamin teoretyczny. Natomiast podczas egzaminu praktycznego zdający musieli pokonać wyznaczoną trasę, a prawidłowy przejazd - wykazanie się umiejętnością bezpiecznej jazdy oraz przestrzeganiem obowiązujących norm prawnych - wskazywał, że egzaminowany spełnia warunki do uzyskania "pierwszego prawa jazdy". Przygotowany tor przejazdu zawierał elementy związane z bezpiecznym poruszaniem się rowerem po drogach, w tym znaki drogowe określające zasady zachowania się wobec innych uczestników ruchu drogowego, czy też zmiany kierunku przejazdu.

Egzaminowi przyglądał się przedstawiciel poznańskiego WORD-u, a egzaminowani otrzymali odblaski.

Dla uczniów, których przebieg egzaminu oceniono najlepiej przygotowano upominki w postaci rowerowych apteczek i dzwonków.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej