Pamiętaj, by odpady gromadzić w odpowiednim pojemniku!

Od kilku lat, w gminach zrzeszonych w Związku Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" obowiązują zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady BIO, a wszystkie pozostałe, których nie da się zakwalifikować do odpadów selektywnych i nie są odpadami niebezpiecznymi, gromadzimy w pojemniku na odpady zmieszane. Ostatnia nowelizacja "ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Warto się z nimi zapoznać.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili uczniów klasy 0 w SP nr 55, aby przekazać informacje dotyczące segregacji odpadów. Dzieciom objaśniono, że segregacja to nic innego, jak zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych odpowiednimi kolorami pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakich zostały wyprodukowane. Aby zilustrować dzieciom omawiane zagadnienia, skorzystano między innymi ze szkolnych pojemników na odpady. Dzięki przedstawionym przykładom dzieci mogły zauważyć, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach. Wspólnie omówiono też, jakie są z tego korzyści. Na podsumowanie spotkania przekazano tematyczny plakat "Środowisko ponad wszystko".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej