Oficer dyżurny tel. 986

Krytyka dla zasady

24 lutego, na fanpage SMMP opublikowaliśmy relację z pracy patrolu strażników rejonowych Referatu Grunwald:

 - Niszczenie zieleni, brak legalizacji wagi w kilku punktach sklepowych, czy przechodzenie w miejscu niedozwolonym z dzieckiem !!! - m.in za takie wykroczenia strażniczki z Grunwaldu wystawiały wczoraj mandaty. Odprowadziły także do szkoły uczniów, którzy chwilę wcześniej przechodzili na podwójnym czerwonym świetle. Funkcjonariuszki przeprowadziły z młodzieżą krótką pogadankę nt. bezpiecznego poruszania się po drogach.

Do tego kilka zgłoszonych uwag, do odpowiednich podmiotów o usunięcie usterek technicznych i kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych.

Były też miłe akcenty podczas tego porannego patrolu - psy na uwięzi i sprzątanie po nich.

Informacja była ilustrowana kilkoma zdjęciami, między innymi z ul. Palacza, z widocznymi w tle zaparkowanymi pojazdami (fot w zał.). Internauta podpisujący się Nickiem: Ma Rek skomentował to zdjęcie sugerując brak reakcji strażników na ewidentne wykroczenia. Poniżej treść tego komentarza:

Ma Rek

ile mandatów zostało wystawionych kierowcom z tego zdjęcia? i czy zostało przekazane do MIR i ZDM pismo odnośnie zabezpieczenia chodnika, przed jazdą po nim samochodem i parkowaniem, stwarzającym zagrożenie dla pieszych i dewastację?

Nasza odpowiedź była następująca:

 - Szanowny Panie

Oczywiście, że żaden kierowca z samochodów widocznych w tle zdjęcia nie został ukarany! Również do ZDM czy MIR żadne pismo odnośnie zabezpieczenia chodnika, przed jazdą po nim samochodem i parkowaniem, stwarzającym zagrożenie dla pieszych i dewastację, z tego odcinka drogi nie zostało sporządzone, a tym bardziej wysłane. Powód jest tylko jeden - samochody zaparkowane w tym miejscu stoją są prawidłowo!

Jest to ul. Palacza, odcinek od ul. Głogowskiej w stronę ul. Arciszewskiego. Samochody widoczne na zdjęciu zostały zaparkowane na utwardzonym poboczu - za skrzyżowaniem z ul. Kuźniczą (kierunek w stronę Głogowskiej) jest znak pionowy B-36 (zakaz zatrzymywania się) z tab. "Nie dotyczy umocnionego pobocza" (fot nr 1). Dla jasności dołączam również fot. nr 2, na której z bliska widać zaparkowane samochody i utwardzone pobocze.

Co do wniosku do ZDM i MIR, to właśnie na tym odcinku drogi ul. Palacza (od Głogowskiej do Biedrzyckiego) pobocza są bardzo ładnie zagospodarowane - trawniki, gazony, słupki i krzewy - są na odcinkach, na których zarządca drogi nie dopuścił parkowania i postoju pojazdów, natomiast tam, gdzie to dopuścił, pobocze jest utwardzone.

Na przyszłość proszę przed dokonaniem wpisu sugerującego zaniechania ze strony funkcjonariuszy publicznych pofatygować się na miejsce i sprawdzić zasadność kierowanych uwag.

To nie pierwszy taki przypadek, w którym internauci tylko i wyłącznie "dla zasady", i co najbardziej niezrozumiałe - bezpodstawnie, krytykują strażników, publicznie kwestionują ich pracę i sugerują ich brak kompetencji, a nawet niewłaściwą organizację pracy. W opisanym przypadku wszystkie samochody, nawet te zaparkowane pod budynkiem stały prawidłowo.


Oficer dyżurny SMMP przyjmuje zgłoszenia od mieszkańców w systemie  całodobowym

Zgłoszeń  można dokonywać:

  • telefonicznie -  tel. 986 (połączenie bezpłatne)
  • korzystając z formularza internetowego w systemie on-line
  • wysyłając mms na adres - sm@um.poznan.pl
  • na numer fax 61-646-05-90
  • pocztą elektroniczną na adres - sm@um.poznan.pl
  • za pomocą smartfonowej aplikacji Smart City Poznań
  • listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań

Dla zapewnienia gwarancji sprawnej i merytorycznie właściwej obsługi interesantów Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania informuje, że tryb zgłoszenia skierowanego drogą:

  • poczty elektronicznej liczony jest od dnia wprowadzenia wiadomości do systemu teleinformatycznego,
  • drogą listową  (pocztową) od daty wpływu,
  • osobiście i telefonicznie od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszenia o charakterze skarg, wniosków lub postulatów o charakterze porządkowym załatwiane są bez zbędnej zwłoki w terminie do 30 dni. Sprawy dotyczące bezpieczeństwa w komunikacji związane np. z koniecznością usunięcia pojazdu załatwiane są bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia.

*************************************************

Informujemy, że Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy,miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej