Zespół profilaktyki

Spotkania miejskich strażniczek z Zespołu Profilaktyki odbyły się z uczniami klas VI w SP nr 48. Tematyka zajęć profilaktycznych dotyczyła odpowiedzialności prawnej w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Rozmowy, w czasie których poruszono zagadnienia naruszeń norm prawnych, popełnienie czynów karalnych, czy też odpowiedzialności za wykroczenia były bardzo ożywione, a uczestnicy aktywnie wykazywali zainteresowanie omawianą problematyką. Uczniowie zadawali liczne pytania dotyczące różnych sytuacji i odpowiedzialności, jaką mogą ponieść. Przykładów było wiele - dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego, przemocy rówieśniczej, zachowań agresywnych, nietykalności osobistej. Ponadto uczniom wyjaśniono, co to jest demoralizacja nieletnich i jakie konsekwencje można ponieść w tym zakresie. Ważny temat to naruszenia norm w cyberprzestrzeni i przemocy. Dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że wiele ich zachowań, które dla nich stanowią formę zabawy, stanowi naruszenie prawa. Poruszono również tematykę negatywnych zachowań, rozwiązywania konfliktów, ale także poruszono problematykę przeciwdziałania przemocowym zachowaniom w sieci.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej