Zespół profilaktyki

Informowanie o możliwych zagrożeniach w różnych sytuacjach, rozmowa o sposobach ich uniknięcia - są bardzo ważne dla bezpieczeństwa każdego z nas, a szczególnie dzieci.

Miejski strażnik i policjantki KP Poznań-Nowe Miasto w SP nr 51 przeprowadzili online zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I-III. Spotkanie z uczniami zorganizowano, by im uświadomić, jakie zagrożenia na nich czyhają i jak się przed nimi bronić. Podano przykłady nieprawidłowych zachowań, zarówno w domu, jak i poza nim. Ze względu na znikome doświadczenie życiowe, brak u dzieci właściwych nawyków unikania, zapobiegania i pokonywania niebezpieczeństw, koniecznym wydaje się kontynuowanie rozmów przy każdej okazji, nie tylko w szkole. Utrzymywanie stałej komunikacji z dziećmi, jest w dużym stopniu zabezpieczeniem przed zagrożeniami. To nie tylko puste zakazy i nakazy. Ważne są pewne zasady, które sobie przyswoją - przykładowo "gdy sam jestem w domu - nie otwieram drzwi nikomu", czy "od obcych nie przyjmuję - nawet gdy lubię albo mi smakuje". A jak mają się te zasady do św. Mikołaja, którego niebawem spotkamy?

Wspólnie prowadzone profilaktyczne działania mają na celu wyjaśnienie dzieciom  podobnych wątpliwości i w efekcie poprawę ich bezpieczeństwa.

PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej