Zespół profilaktyki

W Szkole Podstawowej nr 34 odbyło się spotkanie strażniczek z uczniami piątych klas związane z zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni. Korzystanie z elektronicznych środków przekazu w dzisiejszych czasach, stanowi dla dzieci podstawę do podtrzymywania kontaktów rówieśniczych i koleżeńskich. Niestety, wraz ze wzrostem dostępności nowoczesnych technologii, rośnie ryzyko narażenia się na płynące z Internetu zagrożenia, podobnie korzystając z telefonów komórkowych. Przedstawiono z jakimi formami cyberprzemocy mogą się spotkać, jak powinny się w takiej sytuacji zachować, będąc ofiarą lub świadkiem przemocy oraz, gdzie należy szukać pomocy. Strażniczki uświadomiły dzieciom, że elektroniczna poczta, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że w sieci dochodzi do wielu antyspołecznych zachowań, przede wszystkim agresywnych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami. Dzieci chętnie brały udział w dyskusji, dzieliły się swoją wiedzą i "internetowym" doświadczeniem.

JK, IS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej