Zespół profilaktyki

Dla pacjentów Szpitala Dziecięcego im. B. Krysiewicza kontynuowane są online zajęcia profilaktyczne. Poświęcone tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym i w sieci. Strażniczki zwróciły uczniom uwagę na zagrożenia prywatności w sieci oraz na problem uzależnienia od Internetu. Wyświetlono filmy ukazujące omawiane problemy, a także wskazano na możliwości uzyskania pomocy w trudnych sytuacjach. Spotkania mają na celu uświadomić młodym ludziom, że Internet to ogromna sieć, a w niej mnóstwo różnych ludzi. Apelowano o przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania. I nie zawsze należy mieć mnóstwo wirtualnych "znajomych" (niepoznanych osobiście), np. w grach, czy na portalach społecznościowych. W zakresie drogowego bezpieczeństwa omówiono znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Wyjaśniono, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych, jest noszenie elementów odblaskowych.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej