Zespół profilaktyki

Zagrożenia internetowe, to nie tylko cyberprzemoc. Może to być również pornografia, pedofilia, czy nieświadome udostępnienia informacji. Internet, oprócz wielu pozytywnych i użytecznych aspektów, niesie ze sobą wiele realnych zagrożeń. Profilaktyka dla dzieci i młodzieży w tym zakresie jest obecnie niezbędna, gdyż coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, choćby ze względu na zdalną naukę.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej oraz KP Poznań-Nowe Miasto spotkali się z uczniami SP nr 20 na zajęciach online w temacie wiodącym "Zagrożenia, przestępstwa internetowe". Przedstawiono, najistotniejsze dla osobistego bezpieczeństwa, informacje dotyczące odpowiedzialnego korzystania z zasobów i możliwości Internetu.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej