Bezpieczeństwo osób starszych

Związana z senioralnym wiekiem ufność, a czasami i samotność powoduje, że ta grupa społeczna staje się celem działań przestępców. Sprawcy wykorzystują łatwowierność, czy też chęć innych pomocy osobom starszym. Oszuści wchodzą do mieszkań pod różnymi pretekstami, sporządzają niekorzystne umowy finansowe, wielokrotnie pod zastaw nieruchomości. Dokonują oszustw na wnuczka, policjanta itp.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i KP Poznań-Nowe Miasto przeprowadzili działania informacyjne na terenie Rataj. Ich zasadniczym celem było uwrażliwienie tej grupy społecznej na sytuacje, w których można stać się ofiarą przestępstwa. Zwiększenie świadomości seniorów co do możliwości przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia, szczególnie przez informowanie o zasadach działanie służb, ich sposobach komunikowania się w zakresie danych wrażliwych, czy też przekazanie im informacji o koniecznej rozwadze w postępowaniu i możliwościach prawnych w określonych przypadkach, powinno znacząco oddziaływać na bezpieczeństwo tej grupy społecznej. Seniorom podczas rozmów przekazano informatory, które poszerzą ich wiedzę o osobistym bezpieczeństwie.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej