"Bezpiecznym być" - w domu

Kontynuując spotkania w ramach projektu "Bezpiecznym być", inspektor Wartuś wraz ze strażniczką Zespołu Profilaktyki i policjantką KP Poznań-Nowe Miasto odwiedzili Zespół Szkół nr 105.

Uczniowie poznali, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Często przyczyną problemów jest naiwność i łatwowierność młodego człowieka, nierozważne postępowanie. Przypomniano o przestrzeganiu zasad należytego korzystania ze sprzętów domowego wyposażenia, zwrócono uwagę na urządzenia korzystające z mediów. Ponadto i szczególnie zaakcentowano potrzebę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych osób. Uczniowie dowiedzieli się, aby podczas nieobecności osób dorosłych w domu, nie otwierać drzwi obcym, a nawet znajomym. Poinformowano ich również o bezwzględnym zakazie przyjmowania od obcych prezentów, wsiadania do obcych pojazdów, czy też oddalania się z nieznajomym. Niezbędnym dla bezpieczeństwa, jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych.

Inspektor Wartuś nauczył ich tak ważnej zasady - "Gdy jestem sam w domu - nie otwieram drzwi nikomu".

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej