"Bezpiecznym być" - na drodze

Wraz z funkcjonariuszką z KP Poznań-Nowe Miasto odwiedziliśmy Zespół Szkół nr 105. Z uczniami omówiliśmy ważne dla pieszych zasady ruchu drogowego. Opowiedzieliśmy o zasadach poruszania się pieszych po drodze, jak bezpiecznie przekraczać jezdnię. Dzieci poznały sygnalizację świetlną obowiązującą pieszych. Do zajęć wykorzystaliśmy elementy miasteczka ruchu drogowego, dzięki czemu zobrazowaliśmy przekazane informacje. Inspektor Wartuś przy pomocy symboli PCS oraz obrazów przestrzenno-dotykowych omówił z dziećmi, w jaki sposób bezpiecznie można wejść na jezdnię. Dla dzieci o niepełnej sprawności znaki, fotografie, rysunki pełnią bardzo ważną rolę poznawczą. Wspomagają komunikację, jako środki przekazu.

Na koniec spotkania przekazaliśmy uczniom i ich opiekunom odblaskowe opaski, by dzięki nim byli bardziej widoczni na drodze.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej