Świadomi i bezpieczni

W Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera oraz w Specjalistycznym Szpitalu ZOZ nad Matką i Dzieckiem są kontynuowane online spotkania profilaktyczne strażniczek z pacjentami. Funkcjonariuszki przybliżają dzieciom rolę, jaką pełni Straż Miejska Miasta Poznania na rzecz poznańskiej społeczności. Przypominają podstawowe przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów, w tym o obowiązku zapewnienia widoczności na drodze po zmroku. Apelują o przestrzeganie wymaganego stosowania fotelików i zapinania pasów bezpieczeństwa podczas podróżowania samochodem. Przypominają ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania ratunku. Poruszają tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu. Przypominają, że korzystając z sieci można kontynuować naukę, uczestniczyć w zabawie, jednak nierozważne korzystanie z portali społecznościowych może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, bądź mieć negatywny wpływ na rozwój młodego człowieka. Strażniczki wyjaśniają czym jest cyberprzemoc, kradzież osobowych danych, także uczulają na zagrożenie szkodliwymi treściami. Funkcjonariuszki podczas spotkań online zwracają uwagę uczestników na możliwe zagrożenie prywatności, jak również na niepożądane uzależnienie się od Internetu.

Na koniec spotkań wyświetlane są filmy nawiązujące do omawianych zasad bezpieczeństwa.

AS, MS, AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej