U najmłodszych uczniów...

Z zachowaniem wszelkich norm i obostrzeń związanych z koronawirusem, strażniczka z Zespołu Profilaktyki odwiedziła uczniów klasy 0 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Traugutta. Podczas spotkania opowiedziała o swojej i innych strażników pracy. Przedstawiła również wiele ciekawych atrybutów pracy miejskiego strażnika. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wygląda umundurowanie i jego charakterystyczne elementy. Jednak głównym celem spotkania było utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa na drodze, a także wdrażanie u dzieci obowiązku ich przestrzegania. Na koniec spotkania, uczestnicy otrzymali otrzymali zawieszki odblaskowe i kolorowanki utrwalające wiadomości o bezpiecznych zachowaniach.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej