"Bezpieczny senior"

Przedstawiciele Straży Miejskiej Miasta Poznania kontynuują profilaktykę skierowaną do osób starszych. Tym razem spotkanie odbyło się w Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ul. Mielżyńskiego 24. Prelegenci przedstawili najczęstsze sposoby działania sprawców czynów przestępczych, których ofiarami zostają seniorzy. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zachowania ostrożności w kontaktach z przedstawicielami instytucji, firm odwiedzających seniorów w mieszkaniach i oferujących pomoc, usługi w domu. Przypominano o ostrożności w pojazdach komunikacji publicznej, na targowiskach, aby nie stać się ofiarą kradzieży kieszonkowej. Omówiono zasadność stosowania elementów odblaskowych dla poprawy widoczności pieszego na drodze.

Wielokrotnie apelowano, nawiązując do obowiązujących obostrzeń, o dbałość o swoje i innych zdrowie - w miarę możliwości unikanie skupisk ludzi, szczególnie w pomieszczeniach (podczas uroczystości, imprez rodzinnych, sportowych, czy w centrach handlowych), zakrywanie nosa i ust, a także zachowanie bezpiecznego dystansu.

Spotkanie było świetną okazją do wspólnych rozmów i integracji ze społecznością lokalną. Na zakończenie seniorzy zostali obdarowani przydatnymi dla ich bezpieczeństwa gadżetami.

AS, MS, KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej