Spotkanie z uczniami

"Bezpieczny uczeń w szkole", to temat spotkania uczniów klasy III Szkoły Podstawowej nr 21 z funkcjonariuszką Straży Miejskiej Miasta Poznania, z Zespołu Profilaktyki. Omówiono z uczniami zasady bezpiecznego zachowania się podczas pobytu na terenie szkoły, a także poza szkolnymi zajęciami.

Wspierając szkolnego pedagoga, omówiono jak ważnym jest:

- przestrzeganie regulaminu szkoły oraz szkolnych zasad bezpieczeństwa

- stosowanie się do ustalonych reguł zachowania

- dbałość o wspólną własność szkolnego wyposażenia

- nie używanie słów wulgarnych

- nie wychodzenie poza teren szkoły podczas zajęć

- nie przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów

- nie prowokowanie do agresywnych zachowań, szczególnie rówieśniczych

- informowanie nauczyciela o wszystkich niebezpiecznych zdarzeniach w szkole i poza nią

- poszanowanie każdej osoby w szkole

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej