"Bezpieczna droga", także do szkoły...

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami klas 0 - III Szkoły Podstawowej nr 26 im. R. Berwińskiego, by porozmawiać o ich bezpieczeństwie na drodze.

Funkcjonariuszka przygotowała projekt zajęć obejmujący:

- bezpieczne zachowania pieszych,

- poznanie wybranych zagadnień dotyczących infrastruktury drogowej,

- sposoby wyrażania informacji i sygnałów dla poszczególnych uczestników ruchu drogowego.

Podczas pogadanek dzieci miały możliwość poznać zasady bezpiecznego postępowania w różnych sytuacjach drogowych. Strażniczka najmłodszym przypomniała, że zgodnie z art. 43 Ustawy prawo o ruchu drogowym: dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby co najmniej 10-letniej (nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych). Najbezpieczniej, gdy najmłodsze dzieci idą z opiekunem trzymając się za ręce.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej