Zanim przejdziesz na drugą stronę...

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze, w połączeniu ze znajomością podstawowych zasad i przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. W celu utrwalenia dzieciom wiedzy o bezpiecznym uczestniczeniu w ruchu drogowym, funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili SP nr 51 na os. Lecha.

Celem spotkania było:

- poszerzenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego poruszania się po drogach

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych

Dzieci mogły zapoznać się ze znaczeniem "przejścia dla pieszych", sygnalizatora świetlnego oraz znaków drogowych dla pieszych. Wspólnie przypomniano o najważniejszych zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, w tym: zanim przejdziesz na drugą stronę - rozejrzyj się w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej