Stawiamy na profilaktykę!

Strażniczki miejskie odwiedziły najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej nr 40 oraz wychowanków Przedszkola nr 23 im. Krasnala Hałabały. Corocznie, w tym okresie mundurowi realizują zadania w ramach projektu profilaktycznego "Bezpieczna droga do i ze szkoły". Spotkania z uczniami klasy I oraz 0 dotyczyły bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym, zasad obowiązujących pieszych, znaczenia znaków i sygnalizacji świetlnej dla pieszych. Wskazano również na możliwe zagrożenia dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Ponadto, w pobliżu szkoły z najmłodszymi przeprowadzono ćwiczenia w zakresie korzystania z dróg przez pieszych w zorganizowanej grupie (podczas wyjść zespołowych), w tym bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Nauczyciele otrzymali elementy odblaskowe dla dzieci, dla poprawy ich widoczności na drodze.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej