"Bezpieczna droga do szkoły" w SP 9

Funkcjonariuszka z Zespołu Profilaktyki kontynuuje spotkania z uczniami SP nr 9. Tym razem w rozmowach o "Bezpiecznej drodze do szkoły" uczestniczyły dzieci z klas II i III. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach oraz bardzo chętnie odpowiadały na zadawane pytania. Dzieci doskonale pamiętały o bezpiecznym uczestniczeniu w ruchu drogowym oraz rozważnych zachowaniach na drodze:

- zawsze chodzimy bezpieczną, uczęszczaną przez inne dzieci drogą - nie chodzimy "na skróty"

- jeśli nie ma chodnika, zawsze chodzimy po lewym poboczu drogi

- przez jezdnie przechodzimy w miejscach widocznych, do tego wyznaczonych, najlepiej z sygnalizacją świetlną

- nigdy nie można przebiegać przez jezdnię

- po zmroku na drodze zawsze nosimy, umieszczone na zewnętrznych częściach ubioru, elementy odblaskowe widoczne dla kierowców nadjeżdżających pojazdów

Podczas zajęć była też okazja przybliżyć dzieciom charakterystyczne elementy umundurowania strażnika, umożliwiające jego identyfikację, bezpiecznie również po zmroku.

Po zakończonych pogadankach uczestnicy otrzymali tematyczne kolorowanki oraz odblaski.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej