Zespół profilaktyki

Ważnym zagadnieniem dotyczącym każdych wakacji, jest bezpieczeństwo w trakcie korzystania z wolnego czasu. W ramach akcji "Bezpieczne wakacje 2020", na spotkania z uczestnikami półkolonii zapraszani są funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania, dla których bezpieczeństwo najmłodszych to priorytet.

Strażniczki, na zaproszenie dyrekcji, odwiedziły Młodzieżowy Dom Kultury nr 2. Uczestnikom półkolonii przypomniały najważniejsze zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku. Rozmawiały z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się po drogach i podczas korzystania ze środków publicznego transportu. Wytłumaczyły również zasadność stosowania odblasków przez pieszych po zmroku na drodze. Wspólnie przypomniano numery telefonów alarmowych i zasady wzywania pomocy w sytuacjach zagrożenia. Funkcjonariuszki wskazały także na zagrożenia płynące ze świata nieprzyjaznych ludzi oraz przedstawiły sposoby ich uniknięcia. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały okolicznościowe przypinki, opaski "niezgubki" i odblaski.

ACD, AS, MS, KP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej