Zespół profilaktyki

Przedstawiciele Straży Miejskiej i Komisariatu Policji Poznań-Północ odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 67. Celem spotkań z uczniami było przekazanie niezbędnych informacji, odnośnie substancji psychoaktywnych. Podstawowa wiedza o substancjach, potocznie zwanych narkotykami, pozwoli podejmować świadome, samodzielne wybory, by móc się bronić przed szkodliwością działania tych substancji. Wiedza o nich pomoże także w uświadomieniu ryzyka związanego z ich przyjmowaniem, w konsekwencji prowadzącym do uzależnienia. Narkotyki niosą ze sobą ogromne ryzyko utraty zdrowia, czy życia osoby uzależnionej. Substancje psychoaktywne były, są i będą. Profilaktyka kierowana do uczniów może coś zmienić. Może zniechęcić ich do prób korzystania z tego typu środków i tym samym zachęcać do innego stylu życia.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej