Zespół profilaktyki

Profilaktyczne zajęcia "Bezpieczne wakacje 2019" odbywają się od początku wakacji, w trakcie spotkań miejskich strażników z przedstawicielami różnych grup wiekowych. Spotkania, to okazja do zapoznania dzieci, młodzieży i dorosłych z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku, w czasie podróży, a także troski o własne dobra, w tym zabezpieczenie mieszkania podczas nieobecności.

Bezpieczeństwo podczas wakacji, to temat ważny dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w szczególności seniorów. Przedstawiciele wymienionych grup mogą, niestety, nie doceniać potencjalnych zagrożeń, a nawet je bagatelizować. Dzieci - bo wielu z nich nie jest jeszcze na tyle świadomymi, młodzież - bo często ma silną potrzebę eksperymentowania i doznawania, kojarzonej z dorosłością, "wolności". Ponadto nastolatki zwykle niechętnie dopuszczają myśli, że mogłoby ich spotkać coś złego, mimo że wiedzą o możliwych skutkach. Seniorzy natomiast wiedzą, że gdzieś tam są jacyś ludzie, którzy ulegają wypadkom, oszustwom lub przemocy, ale chcą i żyją w przekonaniu, że akurat ich żaden z tych problemów nie dotyczy.

Strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z przedszkolakami "Bajlandii", "Krasnala Hałabały", natomiast wspólnie z policjantką KP Poznań-Wilda z dziećmi i młodzieżą w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 oraz półkolonistami w SP nr 42, a dalej z uczestnikami półkolonii w SP nr 5, z podopiecznymi Stowarzyszenia POMOST oraz z seniorami w Klubie przy ul. Bednarskiej, aby poruszyć wymienione tematy, tak ważne, zdaje się, nie tylko podczas wakacji.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej