Zachowania proekologiczne.

W Szkole Podstawowej nr 46 odbyły się spotkania z dziećmi promujące zachowania proekologiczne. Przeprowadzone zajęcia miały na celu:

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,

- podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, co to jest segregacja odpadów wytworzonych w naszych domach i jaki jest jej cel. Do jakiego pojemnika wrzucać papier, tworzywa sztuczne, szkło, czy też odpady zmieszane. Dzieci w czasie spotkania dowiedziały się również co zrobić z odpadami problemowymi, czy wrakiem pojazdu i co można zrobić, gdy sąsiad spala w piecu śmieci. Odpowiedziano również na pytania dzieci dotyczące recyklingu i innych zagadnień proekologicznych.

Na koniec spotkania uczniowie otrzymali książeczki dotyczące ekologii. 

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej