Już niedługo Dzień Ziemi...

Już niedługo, bo 22 kwietnia obchodzony będzie Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji, corocznie wiosną, prowadzone są działania, których celem jest promowanie postaw ekologicznych. Organizatorzy Dnia Ziemi starają sie uświadomić, jak kruchy jest ekosystem naszej Planety. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Również z tej okazji strażnicy z Zespołu Profilaktyki spotkali się z uczniami w SP nr 46 promując zachowania proekologiczne, które uwzględniają:

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody

- budowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

- podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich opiekunów

- promowanie bezpiecznych zachowań wobec psów oraz obowiązków ich opiekunów

Zajęcia dostosowano do grup wiekowych uczestników. Dzieci miały okazję dowiedzieć się jaki jest cel i jak przebiega segregacja domowych odpadów. Do jakiego pojemnika należy wrzucać papier, tworzywa sztuczne, szkło, czy też odpady zmieszane. Odpowiedziano na pytania co to jest recykling i ekologia. Omówiono również  zasady bezpiecznego kontaktu z obcym psem. Na koniec spotkania przekazano dzieciom specjalne woreczki dla piesków oraz przypomniano o obowiązku sprzątania po nich.

ISz, PT 

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej